Cilj  Agencije G je Vaša maksimalna zaštita, profesionalno i prijateljski.

Obezbedite punu sigurnost Vašem vozilu kasko polisom UNIQA-a osiguranja i dodajte jedinstvene rizike.

Dopunski rizici

 • Osiguranje vozača i putnika
 • Osiguranje guma za nova vozila
 • Osiguranje pravne zaštite
 • Pomoć na putu 24h

Usluge i pogodnosti

Superbonus je pravo Osiguranika da se u slučaju prve prijavljene štete ta šteta ne smatra prijavljenom (slobodna šteta).

Auto kasko osiguranjem motornih vozila su pokrivene štete nastale od:

 • elementarnih nepogoda,
 • pada ili udara nekog predmeta,
 • požara,
 • udara groma
 • eksplozije,
 • grada,
 • manifestacija ili demonstracija,
 • zlonamernih postupaka ili obesti trećih lica;
 • poplave, bujice i visoke vode, itd.