Nezgode su sastavni deo života. Niko ne može da ih predvidi ili spreči.

Zašto da se brinete da li ćete moći da platite troškove, ukoliko se nešto dogodi Vama ili Vašoj porodici?

Mi smo pravo rešenje za Vaše brige! Polisa osiguranja Nezgoda & Zaštita, pruža zaštitu i ublažava finansijske posledice nastale dešavanjem nezgoda.

U zavisnosti od Vaših potreba, postoji mogućnost ugovaranja više vrsta osiguranja:

 • Individualno
 • Kolektivno
 • Porodično
 • Smrt usled nesrećnog slučaja;
 • Invaliditet kao posledica nesrećnog slučaja;
 • Mesečnu naknadu;
 • Dnevnu naknadu;
 • Dnevnu naknadu za boilničke dane;
 • Troškovi lečenja, spašavanja, prevoza do mesta prebivališta.
 • Bonus za korišćenje sigurnosnog pojasa;
 • Isplata mesečne naknade u trajanju od 20 godina;
 • Dnevna naknada za bolničke dane;
 • Osiguranje važi 24h svuda i na svakom mestu;
 • Mogućnost zaključenja osiguranja i van radnog vremena;
 • Za invaliditet veći od 50% isplaćuje se dvostruka osigurana suma;
 • Nemogućnost obavljanja profesionalne delatnosti usled nesrećnog slučaja – isplata 100% osigurane sume bez obzira na procenat invaliditeta;
 • Troškovi lečenja, spašavanja, prevoza do mesta prebivališta.

Usluge i pogodnosti

U okviru svake vrste osiguranja, možete izabrati različite pakete – Standard, Komfort i Ekskluziv.

Takođe nudimo i brojne popuste:

 • Za ugovore od 3 do 5 godina – 5% popusta
 • Za ugovore zaključene na period duži od 5 godina – 10% popusta
 • Ako posedujete drugu važeću polisu u Agenciji G – 5% popusta

 

Za sve savete pozovite Agenciju G: 021 / 66181 99  ili  064 / 89 19 299