Prema preporuci AGENCIJE G, Džoker je najbolje rešenje za SVE.

Bez obzira na zdravstveno stanje, starost ili zanimanje, ovaj program nudi optimalan povrat uloženih sredstava u svim situacijama.

Ugovarač ovog jednostavnog i sigurnog oblika štednje može biti bilo koje lice, a osigurati se mogu sva lica do 70 godina starosti bez obzira na zdravstveno stanje. Idealan program za one kojima ističe polisa životnog osiguranja. Uz štednju se može pružiti dodatna zaštita, za rizike: smrti usled nezgode, trajnog invaliditeta zbog nezgode, loma kostiju i zglobova, hirurških intervencija usled nezgode i bolesti, dnevne naknade za boravak u bolnici zbog bolesti i povrede.

ZAKAŽITE POSETU licenciranog finansijskog savetnika na telefon 064 8919004