Kada u osiguranju kažemo premija, mislimo na ratu koju treba platiti po polisi životnog ili neživotnog osiguranja. Ona može biti godišnja, polugodišnja, kvartalna ili mesečna.

Kog plaćanja premije za životno osiguranje u Agenciji G možete dobiti „instrukcije za plaćanje“ Vaše polise. Takođe, ukoliko premiju plaćate u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, u Agenciji G možete izvršiti plaćanje premija preko POS terminala Vašom karticom: DinaCard; Visa; Visa electron; MasterCard; Maestro.

Kod plaćanja premija za neživotno osiguranje u Agenciji G možete izvršiti plaćanje premija preko POS terminala Vašom karticom: DinaCard; Visa; Visa electron; MasterCard; Maestro; po polisama Kasko osiguranja, obaveznog autoosiguranja, osiguranja stana ili kuće, putnog osiguranja za vreme boravka van Srbije tj. u inostranstvu, dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, životnog osiguranja.

ZA SVE INFORMACIJE I KONSULTACIJE STOJIMO VAM NA RASPOLAGANJU!