Vaš radni prostor treba da bude izvor ideja i inspiracija, a ne brige i straha. Na Vašem poslu treba da se osećate sigurno, kao i kod svoje kuće! Ugovaranjem poslovnog paketa, prenosite na nas rizike koji bi mogli ugroziti Vaše poslovanje. Ovaj program je namenjen preduzećima i preduzetnicima, koji misle o svom poslovanju.

Šta se sve može osigurati?

 • Nepokretna imovina (poslovni prostor – zgrade, pomoćni objekti)
 • Pokretna imovina (oprema, zalihe, novac)
 • Mašine, uređaji i elektronska oprema
 • Požarne rizike (požar, eksplozija, oluja, grad, udar groma, udar sopstvenog motornog vozila, pad letelice i manifestacije i demonstracije),
 • izliv vode iz instalacija,
 • poplave i bujice,
 • klizanje tla i odronjavanje,
 • udar nepoznatog motornog vozila,
 • provalna, krađa i razbojništvo,
 • lom stakla,
 • lom ili kvar mašine, uređaja i aparata,
 • odgovornost iz delatnosti,
 • zemljotres.
 • Za neodređeno trajanje osiguranja – 10%,
 • za višegodišnje osiguranje (hipoteke) – 10%,
 • za godišnje plaćanje premije – 10%,
 • za preduzete mere zaštite objekta – do 10%.
 • Pokriće velikog broja učestalih rizika, koji mogu ugroziti poslovnu imovinu,
 • brzo i kvalitetno rešavanje zahteva,
 • nagrada za lojalnost kompaniji kroz različite popuste.
 • plaćanje premije i isplata šteta u EUR (u dinarskoj protivvrednosti),

Usluge i pogodnosti

Uz osiguranje imovine, ugovaranjem kvalitetnog osiguranja od nezgode, Vašim zaposlenima pružate odgovarajuću zaštitu. Osiguranje se može ugovoriti na period od godinu dana ili duže.