Prva agencija za ekskluzivno zastupanje jedne osiguravajuće kuće u Srbiji, otvorena je u Novom Sadu, pod franšizom kompanije UNIQA osiguranje. Uvođenjem novog koncepta prodaje, UNIQA osiguranje kroz jedinstvenu inicijativu kod nas, podstičući razvoj preduzetničkih veština daje veliku podršku afirmaciji privatnog i porodičnog biznisa.

Prva agencija za ekskluzivno zastupanje jedne osiguravajuće kuće u Srbiji, otvorena je u Novom Sadu, pod franšizom kompanije UNIQA osiguranje. Uvođenjem novog koncepta prodaje, UNIQA osiguranje kroz jedinstvenu inicijativu kod nas, podstičući razvoj preduzetničkih veština daje veliku podršku afirmaciji privatnog i porodičnog biznisa.

Pročitajte više