1990. godine, kao apsolventi želeli smo da odemo u inostransvo, radi zaposlenja, gde ćemo dobro zarađivati. Pozvala sam mog ujaka koji je tada radio u Beču i zamolila ga da nam nađe posao.

1990. godine, kao apsolventi želeli smo da odemo u inostransvo, radi zaposlenja, gde ćemo dobro zarađivati. Pozvala sam mog ujaka koji je tada radio u Beču i zamolila ga da nam nađe posao.

Pročitajte više
18.02.2009 pod punom zimskom opremom krenuli smo za London. U večernjim satima smo šetali ulicama Londona ,da bi smo sutradan krenuli za Rio. Posle dvanaest sati leta (na -52 stepena) stigli smo u Rio na 38 stepeni. Tog momenta smo bili zahvalni našem markentigu, jer smo u UNIQA torbe skinuli zimsku garderobu.

18.02.2009 pod punom zimskom opremom krenuli smo za London. U večernjim satima smo šetali ulicama Londona ,da bi smo sutradan krenuli za Rio. Posle dvanaest sati leta (na -52 stepena) stigli smo u Rio na 38 stepeni. Tog momenta smo bili zahvalni našem markentigu, jer smo u UNIQA torbe skinuli zimsku garderobu.

Pročitajte više