Poštovani čitaoci,

U prvim rečenicama ne mogu govoriti o poslodavcu. Prvo moram predstaviti posao kojim se zaposleni bave u Agenciji G. Agent, zastupnik, ekspert, menadžer prodaje….kako god da nazovete to radno mesto, prvenstveno mora da voli ljude, druženja, posećivanja klijenata u njihovom domu, davanja informacija, pomaganja u datim situacijama. Zaposleni mora da poseduje licencu za zastupanje u osiguranju koju izdaje Narodna banka Srbije. Sa ovim dokumentom otvaramo mogućnost zaposlenja u Agenciji G.

Naši novozaposleni mogu stupiti u radni odnos na dva sata, na četiri sata, ili osam sati rada. Vremenom mogu napredovati iz statusa AGENTA u profesionalnog prodavca EKSPERTA. Za buduće kolege koji su okrenuti i timskom radu, postoji zvanje MENADŽER PRODAJE koji sa svojom ekipom može da posluje u bilo kom gradu Srbije.

Poslodavac je spreman na kvalitetnu obuku i edukaciju novozaposlenog u oblasti svih životnih i neživotnih osiguranja. Buduće kolege, prijavljivanjem u radni odnos obezbeđuju sebi fiksnu platu i proviziju za svako ugovoreno osiguranje.